Giải Pháp Đa Vị Trí

Tổng quan

Ngày nay, việc mở rộng kinh doanh trên thế giới khiến cho các tổ chức nhỏ hoặc lớn phải có hoạt động ở nhiều địa điểm khác nhau. Kết nối nhiều địa điểm với chính sách bảo mật và tham gia giống nhau luôn có nhu cầu. Việc liên kết các vị trí riêng biệt này với sự kiểm soát truy cập tương tự và các chính sách về thời gian tham gia được yêu cầu bởi quản trị viên và nhân sự để quản lý tất cả dữ liệu về sự tham dự từ một nơi. 

Hệ thống kiểm soát truy cập ma trận, hệ thống theo thời gian là một giải pháp toàn diện để đảm bảo các nguồn lực của tổ chức và theo dõi các phong trào của nhân viên ở các vị trí địa lý riêng biệt từ một vị trí duy nhất. Các tùy chọn kết nối nâng cao của COSEC cho phép tự do kết nối các vị trí khác nhau thông qua mạng LAN hoặc thông qua kết nối không dây. GSM, CDMA, 3G, 2G hoặc GPRS là lựa chọn tốt cho các địa điểm ở xa, nơi có kết nối có dây hoặc không đắt. Matrix tích hợp đa vị trí là một giải pháp lý tưởng cho các tổ chức có nhiều chi nhánh như ngân hàng, công ty chứng khoán, các trang web từ xa, các trang web di động, các viện giáo dục và nhiều hơn nữa.

Ứng dụng

Lợi ích chính

  •  Kết nối các trang web từ xa nằm ở các vị trí địa lý khác nhau
  •  Kết nối dây và không dây
  •  Đối với thời gian tham dự và truy cập
  •  Kết nối GSM, CDMA, Wi-Fi, GPRS, 3G và 2G
  •  Modular, khả năng mở rộng và linh hoạt
  •  Theo dõi tập trung và kiểm soát của tất cả các thiết bị
  •  Tạo ra thời gian theo dõi và báo cáo tiền lương từ một nơi
  •  Tăng cường năng suất tổ chức