HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA/VÀO NGÂN HÀNG HD BANK

Năm 2016 Ngân hàng HD Bank đã chọn Công Ty Xuân Phi thực hiện Hệ thống kiểm soát anh ninh ra vào

+Hệ thống kiểm soát ra vào ( Access Control )

+Hệ thống máy giữ xe thông minh XPT

 

- Diện tích xây dựng: 15.700m² gồm 02 hầm, 15 tầng lầu, 1 tầng kỹ thuật và mái.

- Thời gian thi công: 04/2016

- Vị trí công trình: 25 bis Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, Tp.HCM