Mô đun Thẻ đọc Pluggable

Tổng quan

CPM COSEC là các module đọc thẻ cá thể cắm được chèn vào bộ điều khiển dòng COSEC DOOR, NGT và VEGA. Có 8 mô đun đọc thẻ khác nhau để hỗ trợ cả thẻ gần và thẻ thông minh.

 

 

Các biến thể

Sản phẩm

Công nghệ

Bộ điều khiển cửa được hỗ trợ

COSEC VEGA CPM EM PROX

Độ gần nhau

COSEC VEGA Series

COSEC VEGA CPM HID PROX

Độ gần nhau

COSEC VEGA Series

COSEC VEGA CPM MIFARE SMART

Thẻ thông minh

COSEC VEGA Series

COSEC VEGA CPM HID iCLASS

Thẻ thông minh

COSEC VEGA Series

COSEC CPM EM PROX

Độ gần nhau

COSEC DOOR và NGT Series

COSEC CPM HID PROX

Độ gần nhau

COSEC DOOR và NGT Series

COSEC CPM MIMAGE SMART

Thẻ thông minh

COSEC DOOR và NGT Series

COSEC CPM HID iCLASS

Thẻ thông minh

COSEC DOOR và NGT Series

 
Hỗ trợ thẻ
  • Tần số thấp (125KHz): EM, HID Prox
  • Tần số cao (13.56MHz): MIFARE 1k, MIFARE 4k, HID iClass 2k / 2, HID iClass 16k / 2, HID iClass 16k / 16 

 

 
Sản phẩm cùng loại