Nguồn Cung Cấp với Pin Dự Phòng

 

Tổng quan

 

PSBB 12V là một nguồn cung cấp năng lượng điện toàn cầu với pin dự phòng. Nó cung cấp sao lưu vào bộ điều khiển cửa trong khoảng 7-8 giờ.

  • Đối với bộ điều khiển cửa COSEC và COSEC PANEL LITE
  • Đầu vào chính: 100-265VAC
  • Pin: 12VDC, 3.2Ah

Sản phẩm cùng loại