Quản Lý Khách Truy Cập

Tổng quan

An ninh đã trở thành mối quan tâm lớn trên thế giới sau nhiều vụ tấn công khủng bố và gia tăng các hoạt động chống lại xã hội. Để có an toàn, an toàn của một tổ chức, cần duy trì hồ sơ của tất cả các cá nhân đến và đi. Các công ty có nhiều loại khách du lịch trong đó ít có thể là thỉnh thoảng trong khi ít người sẽ thường xuyên hoặc thường xuyên truy cập. Mô-đun quản lý khách mời cho phép 'chào đón và tổ chức các khách truy cập vào, ra. 

Matrix Quản lý Truy cập Mô-đun (VMM) cho phép các tổ chức quản lý và đăng ký du khách có kế hoạch / không có kế hoạch. Khách theo lịch trình có thể được đăng ký trước và có thể được tạo ra cho khách truy cập trước. Truyền với quyền truy cập được xác định cho phép khách truy cập truy cập vào cơ sở tổ chức xác định.