Tích Hợp Phần Cứng

Tổng quan

Nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh đã khuyến khích các công ty sắp xếp sơ bộ các tình huống khẩn cấp như lửa và các thiết bị an ninh khác. Một kiểm soát truy cập, hệ thống thời gian tham dự luôn luôn là nhu cầu có thể tích hợp các nguồn lực tổ chức hiện có. 

Matrix COSEC kiểm soát truy cập, thời gian tham dự là một hệ thống đa chức năng cho phép tích hợp cho nhiều ứng dụng. Phần cứng khác nhau có thể được đồng hóa với nó cho các hoạt động không bị gián đoạn và mịn trong một tổ chức. Đây là một giải pháp hữu ích cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngân hàng, chính phủ, trung tâm chăm sóc sức khoẻ, và nhiều hơn nữa.

Lợi ích chính

  •  Tiết kiệm chi phí của tổ chức
  •  Tiết kiệm thời gian của quản trị viên bằng cách quản lý một giải pháp
  •  Có được những lợi ích của một tính năng tích hợp các tính năng
  •  Cải thiện hiệu quả hoạt động và do đó năng suất
  •  Tăng cường an ninh thời gian thực của tổ chức