Trạm Đăng Ký

 

Tổng quan

COSEC ENROLL là trạm đăng ký dựa trên máy tính để bàn để ghi nhận dấu vân tay và thẻ của nhân viên từ một nơi duy nhất. COSEC ENROLL cùng với phần mềm Đăng ký Matrix cho phép Bộ phận Nhân sự thuận tiện ghi danh nhân viên mới. Nó là một thiết bị cắm và chạy trong hai biến thể khác nhau.

 

 

Các tính năng chính

  •  Ghi danh ngón tay và thẻ 
  •  Phần mềm Đăng ký Nâng cao
  •  Hiển thị chất lượng ảnh trong khi đăng ký 
 

Các biến thế

  •  Thẻ COSEC ENROLL: Trạm tuyển sinh dựa trên thẻ.
  •  Cử nhân COSEC Ngón tay: Vân tay dựa trên trạm đăng ký người dùng.
Sản phẩm cùng loại